technologie

Destilační souprava odpovídá modernímu uspořádání a umožňuje získávat chuťově plný a aromatický destilát, zbavený škodlivých karcinogenních látek. Svým konstrukčním provedením je v souladu se Zákonem o lihu č. 61/1997 Sb. a Vyhláškou MZe ČR č. 141/1997 Sb. Vlastní aparatura sestává ze surovinového kotle, rektifikační kolony, deflegmátoru, kondenzátoru s epruvetou, přestupního potrubí lihových par, potrubí pro dopravu destilátu a kontrolního lihového měřidla, které jsou povinnou výbavou každé pálenice.

Výroba pálenky na tomto moderním zařízení odpovídá normám platným v EU.


Design © ELVEKO CZ s.r.o. | Webmaster Future Image Computer, s.r.o. © 2009